ברכת "ברוך שפטרני מעונשו של זה" היא הברכה שמברך אביו של נער בר מצווה. כל הפרטים על הברכה הכי מיוחדת בבר המצווה.

הברכה המלאה של האב :בָּרוּךְ (אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם) שֶׁפְּטָרַנִי מֵעָנְשׁוֹ שֶל זֶה)

מה משמעות הברכה ברוך שפטרני מעונשו של זה.?


כאשר נער יהודי מגיע לבר המצווה ומיד לאחר העלייה לתורה של הנער הקורא את הפרשה מברך האב את הברכה. המדובר באחת הברכות החריגות שלא עוסקות ביחס של האדם עצמו לבורא העולם או לנושאים גשמיים אלא לבנו של האדם. הרציונאל הינו שהנער המגיע לגיל מצוות יוצא לדרך חדשה כיהודי בוגר ואחראי למעשיו.

ההסבר לברכה

על פי המפרשים כל עוד הילד הינו צעיר האב נושא בעול העבירות של בנו. ורק כאשר הילד הופך לנער בן 13 הוא לוקח על עצמו את המצוות והעבירות ולמעשה האב נפטר מהכל המשא של העבירות ולכן מברך את הברכה.במשנה ברורה מוסיפים כי עדיין קיימת אחריות על האב. והוא מצווה להוכיח את בנו כארש הוא אינו מתנהג כשורה.

מקור הברכה ברוך שפטרני מעונשו של זה

בפרשת תולדות כתוב כי כאשר בחרו יעקב ועשו ללכת כל אחד לדרכו (יעקב ללימוד תורה ועשו לעבודה זרה) היה זה השלב שבו הנער יוצא לדרכו והאב מסיר חלק מהאחריות. במדרש בראשית רבה נכתב: אמר רבי אלעזר ברבי שמעון: צריך אדם להיטפל בבנו י"ג שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר: ברוך שפטרני מענשו של זה".

הברכה מוזכרת גם בדברי הרמ"א ומהווה הסבר לכך שמרבית הקהילות הנוהגות לברך את הברכה הינן קהילות אשכנז.בהתאם לדעת הרמ"א אין לברך בשם עול ומלכות.

 

מתי מברכים את הברכה?
יש הנוהגים לברך ביום בו חל תאריך יום ההולדת העברי של הנער. כלומר כאשר הוא מגיע באמ לגיל 13. יש הנוהגים לברך כמו ברכת הגומל בפני עשרה מבוגרים במסגרת מניין.אך מרבית הציבור נוהג לברך מיד לאחר קריאת התורה של הנער.

בר מצווה
עלייה לתורה בבר מצווה צילום עמיעד טאוב